ORGANISATIONSPSYKOLOG

Utvecklar ledare, team och organisationer

Ted Rasmusson är legitimerad psykolog och organisationspsykolog som brinner för att föra ut psykologisk kunskap i arbetslivet. Genom vetenskapliga metoder hjälper Ted företag att skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla ledare, medarbetare, team och organisationer.

LEDARSKAPSUTBILDNING

Utveckling för ledare och chefer

CHEFSCOACHING

Personlig utveckling för dig som är chef

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

Utvecklingsdagar med olika teman

TEAMUTVECKLING

Bättre och tryggare tillsammans

IDROTTSPSYKOLOGI

För idrottare, tränare och sportchefer

TED RASMUSSON

Kostnadsfritt möte inför uppdrag

Några av mina kunder och
samarbetspartners