UTVECKLING FÖR LEDARE OCH CHEFER

Ledarskapsutbildning

Vill du stärka ditt ledarskap och skaffa dig färdigheter som du verkligen kan använda varje dag? I en trygg inlärningsmiljö får du dela erfarenheter med andra chefer, skapa långvariga nätverk och ta del av både forskning och praktisk erfarenhet kring olika ledarskapsutmaningar. Med utbildningsdagar varannan vecka har du möjlighet att balansera din dagliga arbetsbelastning, samtidigt som du får tid för reflektion och tillämpning av dina nyvunna kunskaper. Vi erbjuder öppna ledarskapsutbildningar under våren och hösten, men skräddarsyr även ledarskapsprogram för ditt företag.

Vårens ledarskapsutbildning är nu fullbokad. Vi öppnar upp för anmälan till hösten 2024.

Innehåll i utbildningen:

 • Fokus på att utveckla funktionella ledarskapsbeteende
 • Psykologiskt och ekonomiskt perspektiv på ledarskap
 • KBT-baserad chefshandledning
 • Kartläggning: Feedbackenkät från medarbetare (Lead Forward) och samtal med överordnad chef
 • Individuell utvecklingsplan
 • Aktivt lyssnande
 • Hantera svåra samtal och konflikter
 • Ge feedback
 • Förstå och förändra egna beteende
 • Sätta och följa upp mål
 • Hantera egen stress
 • Skapa effektiva och trygga team
 • Leda i en föränderlig och komplex omvärld
 • Använd ledarskap i affärsutveckling

Praktisk information

Utbildningsdagar: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 18 november, 4 december.

Tid: 08.30–16.00.

Plats: YIF:s klubbvilla Himmaplan, Disponentgatan 6 i Ystad. Deltagare bjuds på fika och lunch under dagen.

Kartläggning: Feedbackenkät till medarbetare skickas ut 3-4 veckor före första utbildningsdagen. Samtal med överordnad chef äger rum 1-2 veckor före första utbildningsdagen.

Uppföljning: Ny feedbackenkät till medarbetare och samtal med överordnad chef bokas in inom tre till sex månader efter sista utbildningstillfället.

Utbildare: Ted Rasmusson, legitimerad psykolog och organisationspsykolog, och Calle Rasmusson, erfaren ledare och näringslivsprofil.

Kostnad: 31.500 kr exkl moms.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 juli 2024. Betalning för utbildningen skickas ut vid kursstart. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.