BÄTTRE OCH TRYGGARE TILLSAMMANS

Teamutveckling

Vad behöver ditt team utveckla för att bli ännu bättre? Genom att låta ditt team skatta vad ni behöver utveckla för att bli effektivare och tryggare får ni en bra vägledning för den vidare utvecklingsprocessen. Det kan handla om att hjälpa teamet att bli bättre på att koordinera sitt arbete eller att bli skickligare på att hantera förändringar. För andra team kan utmaningen bestå i att skapa en större tydlighet kring roller och mål eller bättre struktur för effektivare kommunikation.

Teamutveckling vänder sig till både ledningsgrupper och arbetsgrupper och kan användas för att hantera en utmaning, samtidigt som det kan vara en proaktiv insats för att göra ett välfungerande team ännu bättre.

Workshop i Teamutveckling

Vad behöver ditt team utveckla för att bli ännu bättre? Inför workshopen kartlägger vi ert teams utvecklingsbehov. Under workshopen får ni feedback på hur ni fungerar som team. Parallellt arbetar vi med att ta fram era prioriterade utvecklingsområden och skapa konkreta planer för resultatförbättring. Mer information finns på Team Pros hemsida.

Praktisk information

Inför er teamutveckling har ni och Ted ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. Ni går då tillsammans igenom bakgrund och målsättning med uppdraget. Därefter återkommer Ted med förslag på upplägg, kostnad och tidsplan.

Utbildare: Ted Rasmusson, legitimerad psykolog och organisationspsykolog.

Mer för team och arbetsgrupper

Fyll på med ny kunskap och inspiration med en utvecklingsdag.