UTVECKLINGSDAGAR MED OLIKA TEMAN

Föreläsningar
och workshops

Behöver ni fylla på med ny kunskap i företaget eller låta er inspireras i samband med en utvecklingsdag? Ted föreläser och utbildar i följande ämnen:

  • Hållbart arbetsliv
  • Konflikthantering
  • Hantera och förebygg psykisk ohälsa
  • Stresshantering
  • Effektiva, trygga och välmående team
  • Beteendebaserad säkerhet
  • Konsten att ge feedback
  • Aktivt lyssnande

Praktisk information

Inför er utvecklingsdag har ni och Ted ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. Ni går då tillsammans igenom bakgrund och målsättning med uppdraget. Därefter återkommer Ted med förslag på upplägg, kostnad och tidsplan.

Utbildare: Ted Rasmusson, legitimerad psykolog och organisationspsykolog.

Mer för team och arbetsgrupper

Ett välfungerande team är en framgångsfaktor i dagens arbetsliv.