PERSONLIG UTVECKLING OCH STÖD

Chefscoaching

Chefscoaching är ett viktigt stöd för dig som ledare, där du får möjlighet att fokusera på dig själv, din roll och ditt uppdrag. Vi anpassar innehållet efter dina behov och önskemål. Det kan handla om att få reflektera kring verksamhetsutmaningar, förfina ledarskapsfärdigheter eller få stöd i att hantera egen stress och personliga utmaningar.

Chefscoaching bidrar till personlig utveckling där du får en ökad förståelse för dig själv och vad du behöver utveckla i ditt ledarskap.

Praktisk information

Inför din chefscoaching har du och Ted ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. Ni går då tillsammans igenom bakgrund och målsättning med uppdraget. Därefter återkommer Ted med förslag på upplägg, kostnad och tidsplan.

Utbildare: Ted Rasmusson, legitimerad psykolog och organisationspsykolog.

Mer för dig som är ledare och chef

I en trygg inlärningsmiljö får du dela erfarenheter med andra chefer och stärka ditt ledarskap.