”Delen kring teamutveckling var mycket intressant. Detta är något vi kommer arbeta vidare med på Tosselilla”