”Ett bra klimat med möjlighet till diskussion och reflektion”