Malin Cederholm, Tosselilla

”Delen kring teamutveckling var mycket intressant. Detta är något vi kommer arbeta vidare med på Tosselilla”

Samira Sjöbeck, Rukkor

”Jag kommer att ha bättre verktyg i ryggen och en bra grund att stå på för att leda gruppen”

Patrick Cardell, HydX

”Tycker om upplägget med träff varannan vecka. Diskussionerna och övningarna har gett mycket”